Välkommen!

Börja med att logga in genom att fylla i din e-post adress. Inget annat behövs.

E-mail:
Version 1.2
Sidan fungerar nu även på PC med Chrome eller Firefox. Man kan använda tangenterna 1,2,3,4,5 för att svara och ENTER för att gå vidare när man svarat fel.

Version 1.1
2000 nya ord.
Bättre urval av falska svar, svårare.
Snabbare generering av ord.
Går nu att nollställa det man har gjort för att börja om.
Visa en lista över ord man har svarat fel på med svar.